Požadavky na spolupráci • Vysoká konkurenceschopnost ohledně ceny, kvality, inovace, věrnosti dodávek a množství, jakož i flexibility

 • Splnění požadavků kvality:

  • Systém jakosti podle
   DIN ISO 9000 ff nebo QS 9000, VDA 6.1
   nebo ISO/TS 16949
  • Princip nula chyb pro všechny dodávky
  • Realizace procesu neustálého zlepšování (KVP)
 • Závazek dodržovat všechny platné evropské a národní zákony a směrnice týkající se životního prostředí

 • Dodržování všech evropských a národních právních předpisů vždy v platném znění co se týká bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví, jakož i bezpečnosti výrobku a ručení za výrobek

 • Souhlas s nákupními podmínkami, jakostními dohodami a rámcovými smluvními podmínkami společnosti Erich Jaeger 

 • Optimalizace obchodních procesů zúčtováním dodávek a služeb formou dobropisů a používání odvolávek dodávek