Odpovědnost vůči životnímu prostředíV souladu s našim závazkem o ochraně životního prostředí a k trvalému zajištění vysokého standardu, byla naše společnost úspěšně certifikováno podle  ISO 14001.

ISO 14001:2015

Jsou pro nás závazné tyto zásady týkající se životního prostředí:

  • Ochrana životního prostředí je součástí naší podnikové strategie. Zavazujeme se k trvalé ochraně životního prostředí, požární ochraně, bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
  • Zavazujeme se dodržovat zákonné povinnosti a požadavky zákazníků. 
  • Naše výrobky nesmí představovat žádné nebezpečí pro člověka a životní prostředí ani před, během nebo po manipulaci. 
  • Snažíme se o trvalé zlepšování našich činností souvisejících s životním prostředí optimalizací našich procesů, metod a také odpovídajícím použitím materiálů a produktů. 
  • Zavedli jsme roční audity podle  ISO 14001, abychom dostáli  našim závazkům vůči našim zákazníkům, spolupracovníkům, spoluobčanům a nastupující generaci. 
  • Informujeme o dalším vývoji našeho management systému v pravidelných ročních zprávách o životním prostředí.
  • Uvádíme na trh pouze obaly, které splňují požadavky „Směrnice Evropského parlamentu a rady 94/62/EC o obalech a odpadech“ a požadavky zákona č.477/2001 sb.