Code of ConductGlobální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů se často nacházíme před komplexními a často se měnícími úkoly.

Směrnice chování a etiky skupiny Jaeger představují orientační rámec, podle kterého můžeme řídit naše rozhodnutí z hlediska individuality stejně jako z hlediska sounáležitosti ke globálně činnému podniku.

Download:
 Globale Verhaltens- und Ethikrichtlinie
 Code of Conduct
Code of Conduct
积架集团全球行为准则和道德规范
 Globální směrnice chování a etiky
 Globalny kodeks etyki i postępowania
Código de Conducta y Ética
 Código de Conducta y Ética