LED – technologie

U moderních automobilových přívěsů se pro osvětlení převážně používají světelné diody (LED = Ligh Emitting Diode) . Na rozdíl od konvenčních žárovek se u světel LED jedná o polovodičové součástky.  Přitom může při jejich používání dojít  při výpadku blinkrů k chybné funkci  indikace výpadku předepsané zákonem. Funkce indikace výpadku spočítá u žárovky na přerušení galvanického spojení mezi provozním napětím a kostrou. Světla LED  zamezují na základě svých polovodičových vlastností přímému galvanickému propojení (U  0,7V). Tak nedojde při výpadku k indikaci defektu. Zákonem požadovaný způsob funkce indikace výpadku tak nemůže být zaručen.

Na přání nabízí ERICH JAEGER řídicí modul přívěsu na bázi CAN pro nově vyrobená vozidla, který umožňuje elektronické rozpoznání jak  žárovek, tak i  světel LED. Tímto rozpoznáním se v případě defektu žárovky přenesou příslušné signály přes CAN-Bus na palubní síť, takže funkce výpadku indikace, která plně vyhovuje zákonným požadavkům, je zaručena.