Kontrolní světlo C2

Podle zákonných předpisů pro kontrolu světel blinkrů přívěsu indikuje řidiči kontrolní světlo C2 funkčnost světla blinkrů přívěsu. Musí být namontována v zorném poli řidiče nebo u některých vozidel jsou již přímo namontována na přístrojové desce. U některých typů vozidel  je místo pro osazení kontrolní žárovky C2 od relé blinkrů s výstupem pro C2.

Poznámka:

Kontrolní světla C2 byla dříve až do zvedení  svazku „Jaegertronic“ namontována na každém elektrosvazku. Pokud není ve vozidle k dispozici žádné sériově namontované kontrolní světlo C2, doporučujeme montáž „Jaegertronicu“, aby se zabránilo zásahu do kombi-nástroje.

Krimpovací technologie

Při výrobě elektrosvazků se mimo jiné používá krimpovací technika na vytváření nepájených elektrických spojení. Přitom se mechanickým stlačením slisuje do pevného spojení připojovací kus ( krimpovací kontakt) a vodič (lanka). Tím vznikne plynotěsné zalisování vodiče s nástrčným kontaktem. Použitím krimpovací  techniky je možno zaručit redukované přechodové odpory a pevná spojení kontaktů.

Společnost ERICJ JAEGER zavedla v rámci celé skupiny krimpovací standard, který jde ještě za zadání platné průmyslové normy DIN 46249. Tak je možno kdykoli garantovat vysoce kvalitní krimpovaná spojení. Dobré zalisování je přitom charakterizováno plně zaplněným krimpovacím pouzdrem, jehož jednotlivé vodiče jsou v oblasti krimpovaného spojení zcela zalisovány ve tvaru plástve. V našich moderních laboratořích na výbrusy se vedle zalisování kontroluje celá řada dalších parametrů.