JaegerCANtrol

Elektrický modul „JaegerCANtrol“ využívá technologii CAN (Controller Are Network). Řídicí přístroj komunikuje přes interface s jinými systémy vozidla. Digitální signály, jako např.  „zapnuto“ se načtou a jako analogové signály přenesou k přívěsu.  Modul lze obdržet v různých variantách pro použití v Low-speed, jako i v High-speend-CAN-Bus (do 1 Mbit/s) a má navíc jeden vstup pro analogovou komunikaci.

Načtením téměř všech signálů přes 2-žilový vodič CAN se zjednoduší konstrukce elektrosvazku a zkrátí se doba montáže.

Protože je řídicí přístroj  integrován ve sběrnici vozidla , musí se vozidlo po montáži elektrosvazku ve většině případů uvolnit podle návodu výrobce. Uvolnění se provádí zpravidla ve smluvním servise a může být zpoplatněno.

JaegerCANtrol – pro větší bezpečnost v silničním provozu

Bláznivě blikající“ žárovky, jak na přívěsech, tak také na nosičích jízdních kol  iritují účastníky silničního provozu a ohrožují bezpečnost na našich silnicích. Takovéto poruchy funkcí se mohou objevit především tehdy, pokud jsou zadní světla přívěsu nebo nosiče vybavena moderními světelnými diodami. Stupnice chybných funkcí sahá od slabého trvalého svícení žárovek, přes souvislé rozsvěcování osvětlení až po nefunkční přepnutí zadních mlhových světel na vozidle. Situace, která je nepříjemná obzvláště za zhoršených  podmínek viditelnosti, jako např. na podzim nebo v zimě, za mlhy a silného deště.

Z tohoto důvodu jednoznačně předepisuje vyhláška silničního provozu, že zadní světla musí fungovat stoprocentně správně. To co se zdá být ale na první pohled funkční problém žárovek LED,  se jeví na druhý pohled jako problém přenosu elektrických impulsů mezi osobním vozidlem a přívěsem, popř. nosičem.  Inženýrům naší společnosti se podařilo vyvinout elektronický řídicí modul pro LED žárovky, který umožňuje bezproblémový přenos elektrických signálů.

 

Jaegertronic

Řídicí modul přívěsu „Jaegertronic“ zajišťuje technické  fungování indikace výpadku blinkrů přívěsu a  doplňkové kontrolní světlo C2  není potřeba.

Výpadek blinkrů na přívěsu je v tomto případě řidiči indikováno zdvojnásobením frekvence blikání na stávajících kontrolních světlech blinkrů. Tato indikace výpadku odpovídá aktuálním požadavkům KBA (Spolkový svaz řidičů) .

Řídicí přístroj „Jaegertronic“  se zapojí do okruhu blinkrů tažného vozidla a pro provoz potřebuje přípoj trvalého plusu (svorka 30) a průřez vodiče min. 1 mm2.

Výhody funkčního způsobu „Jaegertronic“ jsou:

  • není potřeba zasahovat do kombinovaného prvku, protože není nutné kontrolní světlo C2.
  • U stávajícího vodiče trvalého plusu v zadní části je možno provést čistě jen zadní propojení. Tím se podstatně zkrátí doba montáže.
  • Odpadá výměna relé blinkrů vozidla
  • Je integrováno přepojení zadních mlhových světel