Funkce náhradního osvětlení

Některé moderní typy vozidel zapínají při výpadku zadního osvětlení náhradní funkci osvětlení, až do doby než je výpadek osvětlení odstraněn. Tak např. při výpadku zadního blinkru na vozidle je i zadní světlo vybaveno funkcí blinkrů. Tato náhradní funkce na vozidle nesmí ovlivnit osvětlení přívěsu.

Řídicí přístroje přívěsu ERICH JAEGER u specifických elektrosvazků rozpoznají tuto náhradní funkci a zaručují bezchybné fungování osvětlení přívěsu.

Poznámka:

U vozidel s náhradními funkcemi osvětlení není již možno na základě komplexnosti montovat univerzální elektrosvazek. Doporučujeme proto namontovat specifický elektrosvazek pro konkrétní typ vozidla.