CAN-datová sběrnice

CAN-Datenbus (Controller Area Network) spojuje v moderních vozidlech rozdílné řídicí přístroje. Řídicí přístroje mezi sebou komunikují přes zprávy, popř. telegramy. Tak se například digitálně  systémem Bus přenáší informace k otáčkám, k elektronickému plynovému pedálu a k řízení motoru . U některých vozidel se stavy funkcí  osvětlení  (např. brzdové světlo, koncové světlo, blinkry atd). jako ZAPNUTO, VYPNUTO nebo CHYBA  rovněž tak přenášejí digitálně přes CAN-bus.

Poznámka:

U vozidel s funkcí CAN-Datenbus je kvůli  větší komplexnosti montáž univerzálního elektrosvazku možná pouze ve výjimečných případech. Zde v každém případě doporučujeme montáž elektrosvazku pro konkrétní typ vozidla.

Check-Control

SystémCheck-Control je součástí elektroniky vozidla a kontroluje při zapnutí zapalování a během provozu různé funkce vozidla, jako jsou např. funkce osvětlení parkovacích, potkávacích, dálkových a brzdových světel, osvětlení SPZ, couvacích světel a koncových mlhových světel.

Výpadek v osvětlení je indikován na přístrojové desce světelnými symboly, akustickými signály nebo na multifunkčním display palubního počítače (částečně i jako běžný text).

Protože existují typy vozů jak s, tak i bez přístroje Check-Control, je možno obdržet v programu elektrosvazků rozšiřující elektrosvazky.  Tyto se potom mohou použít jako rozšíření základního elektrosvazku (7-pólového nebo 13-pólového). Elektrosvazky Check-Control  umožňující rozšíření funkcí zaručí, že funkce ve vozidle  bude vysokoodporově a bezdrátově přenesena    a že přes napájení trvalé plus (svorka 30)bude  zapnuta na přívěsu.