496621

3P receptacle housing

císlo výrobku : 026076