Code of ConductGlobální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů se často nacházíme před komplexními a často se měnícími úkoly.

Směrnice chování a etiky skupiny Jaeger představují orientační rámec, podle kterého můžeme řídit naše rozhodnutí z hlediska individuality stejně jako z hlediska sounáležitosti ke globálně činnému podniku.

Download Code of Conduct